Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker B1.1

Hela världen som arbetsplats

Flygplan ställer stora krav på noggrannhet och ansvarstagande eftersom det handlar om säkerhet, det är viktigt att behålla lugnet i pressade situationer och du arbetar självständigt eller i samverkan med andra

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett varierande arbete. Som flygtekniker har du arbetsuppgifter inom underhåll, reparationer, tillsyn, och ny tillverkning av flygplan.

Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Täby Air Maintenance AB, OSM Airtech, Västerås flygplats, European maintenance service AB, Försvarsmakten Flygvapnet, Mälardalens universitet.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Flygplan

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad

Ansökan är nu stängd

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2024, utbildningsstart augusti 2024.

Programblad PDF Pdf, 273 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Studerande vid flygplansmotpr

Studerande vid studiebesök

 • med stöd av resultat från aerodynamiska beräkningar och utifrån alla tillgängliga parametrar görakorrekta sammanställningar, lösa komplexa problem och göra säkerhetsbedömningar
  • värdera och tillämpa kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt
  deras föränderlighet inom flygunderhåll samt föreslå förbättringar
  • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
  • beakta risker som uppstår i det komplexa samspelet mellan människa och avancerad teknik samt
  föreslå förebyggande åtgärder
  • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
  • värdera information och metoder med hänsyn till relevanta flygtekniska ämnen och allmänna ämnen
  enligt EASA:s måldokument
  • tillämpa specialiserad kunskap för att självständigt driva ett utvecklingsarbete utifrån ett kritiskt
  förhållningssätt
  • ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet
  • redogöra för och diskutera problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper
  • ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling
  • redogöra för och diskutera problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper med
  beaktande av de fysikaliska grunderna till flygtekniska teorier och tillämpningar inom flygunderhåll
  • kommunicera, tolka, strukturera, klassificera, kritiskt granska och värdera information och därmed ta
  ställning i viktiga frågor samt föreslå förbättringar
  • lösa uppkomna problem i en flygteknisk miljö kunna föreslå förbättringar
  • reflektera över det egna lärandet och sin nya yrkesroll
  • analysera resultat av matematiska mätningar och beräkningar och sätta det i sin kontext
  • lösa uppkomna problem inom flygunderhållsområdet och föreslå förbättringar
  • analysera behov och anpassa valet av material utifrån deras egenskaper och gällande regler
  • aktivt iaktta och analysera kommunikationsmönster och sociala förhållanden på arbetsplatsen samt
  ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet
  • förebygga risker och lösa uppkomna problem i en flygteknisk miljö samt föreslå förbättringar
  • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
  • utveckla kvalitetstekniskt tänkande och handlande
  • anpassa sitt ledarskap och vara en effektiv gruppmedlem, ha förmåga att gå in och ur roller
  beroende på gruppens medlemmar och uppgifter


Kurser

Antal veckor

Poäng YH
Aerodynamik

1

5

Digitalteknik och flyginstrument

3

15

Elektronik

1

5

Ellära

3

15

Examensarbete

2

10

Flyglagstiftning

2

10

Flygplanslära

17

85

Fysik

4

20

Gasturbinmotor

4

20

LIA

21

105

Matematik

4

20

Materiallära

4

20

Mänskliga faktorer

1

5

Propeller

1

5

Underhållsteknik

16

80
Summa

84

420


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/Godkänd/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper :

- Engelska 6 / Engelska B

- Matematik 2 / Matematik B

- Fysik 1 eller motsvarande. Den som har gått något av programmen Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs har behörighet i Fysik A/Fy1a eller 1b1 + 1b2. Motsvarande kurser till Fysik 1: Naturkunskap 1b, alternativt Naturkunskap 1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation, Industriteknik eller Fordonsteknik. Naturkunskap 2, 100 poäng får motsvara Fysik 1.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida. 

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

Då vi har fler antal sökande än platser till Flygtekniker B1.1 tillämpas ett särskilt antagningsprov i Matematik som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 15

 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Maria personal

Maria Feltendal, kontaktperson Flygtekniker B1.1
021-39 91 49

maria.feltendal@vasteras.se