Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Flygtekniker på Västerås yrkeshögskola

Flygtekniker B1.1

Hela världen som arbetsplats

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill ha ett varierande arbete och har ett stort teknikintresse. På Västerås yrkeshögskola får du kompetenser för att kunna arbeta med underhåll, reparationer, tillsyn och nytillverkning av flygplan.

Ett varierat arbete med höga krav på noggrannhet

Som flygtekniker har du ansvaret för att utföra underhåll, tillsyn, reparationer av flygplan och flygplansmotorer. Du arbetar också med nytillverkning av flygplan och motorer.

Du behöver ha ett stort teknikintresse och vara noggrann och studiemotiverad.

Utbildningen sker i samarbete med Edströmska. Läs mer om Edströmska här.

Säkerheten är mycket viktigt

Säkerhet är en viktig fråga i branschen och du behöver vara både ansvarstagande och ordningsam. Under utbildningen kommer du därför att lära dig att behålla lugnet i stressiga situationer samt arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I yrket arbetsleder du ofta andra.

Teori och praktik med manualer på engelska

Arbetet är både praktisk och teoretiskt, vilket innebär att du måste tycka om att skruva samtidigt som du ska kunna sätta dig in i och fördjupa dig i material och manualer på engelska. Du använder ny teknik för att lösa tekniska problem genom metodisk felsökning och dokumentation av utfört arbete.

I 21 veckor har du lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du har praktik på en arbetsplats. Det ger dig en chans att öva dina kunskaper i verklig miljö, få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.

Våra samarbetspartners i utbildningen är:
Täby Air Maintenance AB, Västerås flygplats, European maintenance service AB, Försvarsmakten, Mälardalens universitet.

Efter examen

Utbildningen förbereder dig för att arbeta både praktisk och teoretiskt. Efter examen kan du arbeta som exempelvis:

 • Flygtekniker kategori B1.1
 • Militär underhållspersonal motsvarande kategori A1 och kategori B1.1
 • Underhållstekniker

 

Flygplan

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 420 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan är öppen
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 15
 • CSN-berättigad

Ansökan är öppen

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.
Länk till ansökan Flygtekniker B1.1
Sista ansökningsdatum 27 maj. Komplettera din ansökan senast 12 juni. Amtagningsbesked skickas 20 juni.
Utbildningsstart: 19 augusti.

Terminstider CSN för dig som påbörjar programmet augusti 2024:
2024-08-19--2024-12-20 (90 YHP)
2025-01-07--2025-06-20 (120 YHP)
2025-08-18--2025-12-19 (90 YHP)
2026-01-05--2026-06-19 (120 YHP)

Programblad Flygtekniker B1.1 PDF Pdf, 267.9 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • med stöd av resultat från aerodynamiska beräkningar och utifrån alla tillgängliga parametrar görakorrekta sammanställningar, lösa komplexa problem och göra säkerhetsbedömningar
 • värdera och tillämpa kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor samt
  deras föränderlighet inom flygunderhåll samt föreslå förbättringar
 • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
 • beakta risker som uppstår i det komplexa samspelet mellan människa och avancerad teknik samt
  föreslå förebyggande åtgärder
 • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
 • värdera information och metoder med hänsyn till relevanta flygtekniska ämnen och allmänna ämnen
  enligt EASA:s måldokument
 • tillämpa specialiserad kunskap för att självständigt driva ett utvecklingsarbete utifrån ett kritiskt
  förhållningssätt
 • ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet
 • redogöra för och diskutera problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper
 • ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling
 • redogöra för och diskutera problem och komplexa lösningar i dialog med olika grupper med
  beaktande av de fysikaliska grunderna till flygtekniska teorier och tillämpningar inom flygunderhåll
 • kommunicera, tolka, strukturera, klassificera, kritiskt granska och värdera information och därmed ta
  ställning i viktiga frågor samt föreslå förbättringar
 • lösa uppkomna problem i en flygteknisk miljö kunna föreslå förbättringar
 • reflektera över det egna lärandet och sin nya yrkesroll
 • analysera resultat av matematiska mätningar och beräkningar och sätta det i sin kontext
 • lösa uppkomna problem inom flygunderhållsområdet och föreslå förbättringar
 • analysera behov och anpassa valet av material utifrån deras egenskaper och gällande regler
 • aktivt iaktta och analysera kommunikationsmönster och sociala förhållanden på arbetsplatsen samt
  ta ansvar för ledning av individers och gruppers utveckling i arbetet
 • förebygga risker och lösa uppkomna problem i en flygteknisk miljö samt föreslå förbättringar
 • använda sig av kvalitetstekniskt och kritiskt tänkande och agera utifrån det inom flygunderhåll
 • utveckla kvalitetstekniskt tänkande och handlande
 • anpassa sitt ledarskap och vara en effektiv gruppmedlem, ha förmåga att gå in och ur roller
  beroende på gruppens medlemmar och uppgifter
Två studerande står vid flygplansmotor

Studerande vid studiebesök


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Aerodynamik

1

5

Digitalteknik och flyginstrument

3

15

Elektronik

1

5

Ellära

3

15

Flyglagstiftning

2

10

Flygplanslära

17

85

Fysik

4

20

Gasturbinmotor

4

20

Lärande i arbete

21

105

Matematik

4

20

Materiallära

4

20

Mänskliga faktorer

1

5

Propeller

1

5

Underhållsteknik

16

80

Examensarbete

2

10

Summa

84

420


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/Godkänd/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Engelska 6 / Engelska B
Matematik 2 / Matematik B
Fysik 1 eller motsvarande; den som har gått något av programmen Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs har behörighet i Fysik A/Fy1a eller 1b1 + 1b2.
Motsvarande kurser till Fysik 1: Naturkunskap tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation, Industriteknik eller Fordonsteknik.
Naturkunskap 2, 100 poäng får motsvara Fysik 1.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida. 

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

Då vi har fler antal sökande än platser till Flygtekniker B1.1 tillämpas ett särskilt antagningsprov i Matematik som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 15

Vill du veta mer? Kontaktuppgifter:

Alina Rocabado Chivi
Enhetschef
E-post: alina.rocabado.chivi@vasteras.se
Telefon: 021-39 07 63

Maria Feltendal
Utbildningsadministratör
E-post:maria.feltendal@vasteras.se
Telefon: 021-39 98 20