Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Socialpedagog KBT på Västerås yrkeshögskola

Socialpedagog med inriktning KBT

För dig som vill arbeta med behandling och utveckling av människor

Som socialpedagog får du yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utbildningen ger dig en specialisering mot KBT – kognitiv beteendeterapi. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med människor. Du kan arbeta både förebyggande och behandlande.

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns på bland annat behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och region samt inom pedagogiskt inriktade verksamheter.

Förutom de grundläggande kunskaper du behöver för att arbeta med till exempel behandling, socialt stöd och påverkansarbete får du också specialiserade kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Humana AB, Västerås stad Arbetsmarknadsenheten, BeteendeByrån AB, Eknäs ungdomshem (SiS), Nämndemansgården, TerapiByrån KBT, Eduqraft, Izi Learning By Doing, Attendo, Västerås stad missbruksboende.

LIA Sahlberga

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 425 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan är stängd
 • Start: 12 augusti
 • Antal veckor på LIA: 25
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

Ansökan för 2024 är stängd

Antagningsbesked skickas 20 juni. Utbildningen startar den 12 augusti.

Terminstider för dig som påbörjar programmet i augusti 2024:
240812--250620 (225 yrkeshögskolepoäng)
250804--260508 (200 yrkeshögskolepoäng)

Programblad Socialpedagog med inriktning KBT PDF Pdf, 263.2 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Skylt utanför LIA-företag

Bland annat här kan du göra din LIA

 • med stöd av inlärningspsykologiska teorier, kognitiv beteendeterapi och systemiskt synsätt utvärdera och kritiskt granska de behandlingsinsatser som utförs utifrån systematisk uppföljning och därmed bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling
 • bedöma och värdera hur olika beteenden påverkar brukarnas liv, i vilken mån de behöver förändras och i så fall hur brukarna kan och bör motiveras
 • omsätta metodhandledning i eget, självständigt behandlingsarbete, samt hantera sina egna känslomässiga reaktioner under arbetet på ett professionellt sätt


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Introduktion till yrket

2

10

Etik och professionellt förhållningssätt

3

15

Socialt arbete

10

50

Kommunikation

2

10

Psykologiska teorier

2

10

Neuropsykologi

4

20

Diagnostiskt förfarande

2

10

Inlärningsteori - Tillämpad beteendeanalys

3

15

KBT - Grundläggande

3

15

Motiverande samtal - MI

2

10

LIA 1

12

60

Motiverande samtal - MI, praktisk tillämpning

2

10

Inlärningsteori - Tillämpad beteendeanalys, praktisk tillämpning

6

30

KBT - Metoder i teori och praktik

6

30

LIA 2

13

65

Organisation och implementering

2

10

Beroendelära och behandling

5

25

Examensarbete

6

30

Summa

85

425

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/Godkänd/3:
Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2
Engelska 5

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Då vi har fler sökande än platser till utbildningen tillämpar vi ett nivåtest i svenska samt en gruppintervju som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 35

Viktig information till dig som ansöker till programmet Socialpedagog med inriktning KBT

En stor del av utbildningen består av kurserna Lärande i arbete (LIA) 1 och 2. Det innebär att utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Här får du möjlighet att lära dig i en verklig miljö och vidareutveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Följande saker kan försvåra för dig att få en LIA-plats:

 • Om du förekommer i Polisens misstanke- och belastningsregister. Förekomst i registret kan leda till att LIA inte kan genomföras.
 • Om du är under 25 år, eftersom vissa verksamheter har en uttalad åldersgräns för personal och LIA-studerande.
 • Om du har synliga kroppsutsmyckningar såsom tatueringar och/eller piercing.
 • Om du saknar körkort och tillgång till bil eftersom vissa LIA-platser inte går att nå via kommunaltrafiken.
 • Om du inte kan arbeta under dygnets alla timmar. Under LIA-perioderna kan det förekomma dygnsschema, med längre återhämtningsperioder.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Bild på utbildningsledare Helena Johanzon

Helena Johanzon - utbildningsledare
021-39 98 08
helena.johanzon@vasteras.se