Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Systemförvaltning för lönekonsulter

Kort distanskurs med start 20 maj

Jobbar du inom lön och vill vidareutveckla dig? Kursen ger dig kunskap att effektivisera arbetet inom löneberedning och automatisera lönehantering.

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med löneberedning och vill fördjupa dina kunskaper i hur digitalisering och automatisering bidrar till att utveckla och effektivisera lönearbetets olika processer. Du behöver ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå kursen.

Här får du lära dig hur HR och personaladministration skiljer sig åt inom olika verksamheter och arbetsområden. Du lär dig att förstå systemförvaltarens yrkesroll och vad god systemförståelse innebär. Du utvecklar olika metoder och strategier för pedagogisk rådgivning och konsultation inom systemförvaltning, samt presentera material och resultat på ett effektivt sätt.

Kursen har ett flexibelt upplägg där du har möjlighet att kombinera utbildning och arbete. Den ges på halvfart och den största delen av utbildningen sker på distans, men med platsträffar cirka var tredje vecka i våra lokaler på Västerås yrkeshögskola. Kursen varvas med föreläsningar och självstudier.

Studieform: Distans, 50%.

Kursstart: 20 maj 2024, ansökan är stängd.

Antal poäng: 55 YHP

Foto lönekonsult

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 22 veckor halvfart
 • Poäng: 55 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Distans med träffar
 • Studietakt: Deltid, 50%
 • Ansökan är stängd
 • Startdatum: 20 maj 2024
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

 


Ansökan är stängd

Kursstart 20 maj.

Terminstider CSN:
2024-05-20--2024-06-14 (10 YHP)
2024-08-12--2024-12-13 (45 YHP)

Programblad Systemförvaltning för lönekonsulter PDF Pdf, 271.4 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att

 • Självständigt föreslå lämpligt arbetssätt för HR och personaladministrationsarbete beroende på verksamheten, samt resonera kring fördelar och nackdel utifrån valt arbetssätt.
 • Resonera om lönearbetets olika processer, samt kunna föreslå förbättringar och i processerna för att optimera dessa.
 • Presentera principer för ekonomi och redovisning ur ett löneperspektiv på olika sätt, samt självständigt kunna problematisera de olika principerna.
 • Resonera om lönefunktionens plats i organisations- och verksamhetsstyrning och självständigt identifiera eventuella utvecklingsområden.
 • Självständigt ansvara för förvaltningen av och implementeringen av system inom löneområdet, samt kunna hantera utmaningar i arbetet obehindrat på ett korrekt sätt.
 • Bedöma och analysera systemförvaltarens yrkesroll i en organisation och dennes tillhörande arbetsuppgifter, samt vad som påverkar detta
 • Självständigt ansvara för att genomföra systemsäkerhetsanalyser, resonera om fördelar och nackdelar med olika modeller för systemsäkerhetsarbete, samt kunna vidta lämpliga åtgärder för god systemsäkerhet ur flera perspektiv.
 • Självständigt föreslå lämpliga integrationer efter analys, genomföra bearbetning och felsökning på ett korrekt sätt, samt redogöra för olika förbättringar inom området.
 • Självständigt ta fram relevant data för att genomföra och ansvara för arbetet med att ta fram konsekvensanalys, behovsanalys och kartläggningar utifrån användarbarhet.
 • Bedöma relevansen och användningsområdet för det digitala flödet av olika digitala tjänster och trender.
 • Tolka olika automatiserade processer och självständigt föreslå åtgärder för effektiviserade processer.
 • Utföra och på ett bra sätt använda RPA, Chatbots, AL, ML och PM3, samt kunna analysera när, var och hur dessa bäst används för att underlätta i arbetet. Planera och ansvara för tillämpning av IT- och tekniska lösningar i arbetet, samt för att implementera olika typer av system- och verksamhetsstöd i lönearbetet.
 • Genomföra pedagogisk rådgivning i arbetet, samt kunna presentera material och resultat på ett effektivt sätt.


Kurs - studietakt 50%

Antal veckor

Poäng YH

Systemförvaltning för lönekonsulter

22

55

Distansutbildning med fåtal fysiska träffar på plats


 


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper krävs
Yrkeserfarenhet - tre år heltid

Typ av yrkeserfarenhet
Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som till exempel lönekonsult, löneadministratör, lönehandläggare eller motsvarande under minst tre år.

Meriterande utbildning
Meriterande eftergymnasial utbildning, till exempel YH-utbildning inom lön. Ska styrkas med intyg och bifogas ansökan.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet

Vid fler sökande än antalet platser tillämpas följande urval:

De sökande som är behöriga rangordnas efter antalet sammanlagda poäng i urvalsprocessen och antas i turordning. Den sammanlagda poängen i urvalsprocessen består av den poäng som tilldelas utifrån din yrkeserfarenhet och tidigare meriterande utbildning.

Du får 1 poäng för en månads meriterande eftergymnasial utbildning som du kan styrka med intyg. Det ges max 10 poäng i denna kategori.

Du får 5 poäng för varje (helt) år som du har yrkeserfarenhet inom löneberedande arbete. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg och det ges max 50 poäng i denna kategori.

Vid lika värde sker automatisk lottning.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Linda Åkerman Kolmodin - utbildningsledare

021-39 98 05

linda.akerman.kolmodin@vasteras.se